αθετώ


αθετώ
αθετώ, αθέτησα βλ. πίν. 73

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αθετώ — ( έω) (Α ἀθετῶ) θέτω κατά μέρος, παραμελώ, αγνοώ, παραβιάζω (συμφωνία, υπόσχεση ή όρκο) αρχ. 1. απορρίπτω, ακυρώνω, αρνούμαι κάτι 2. διαφωνώ 3. αδιαφορώ, περιφρονώ 4. επαναστατώ 5. γραμμ. απορρίπτω λέξη, χωρίο ή γραμματικό τύπο ως νόθο, οβελίζω.… …   Dictionary of Greek

  • αθετώ — [атэто] р. совершать правонарушение, нарушать договор, обещание …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αθετώ — αθέτησα, αθετήθηκα, αθετημένος 1. παραβαίνω, καταπατώ υπόσχεση ή συμφωνία: Ένιωθε πολύ άσχημα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα αθετούσε την υπόσχεσή του. 2. χαραχτηρίζω κάποιο κείμενο (ολόκληρο ή μέρος του) ως νόθο: Πολλοί φιλόλογοι αθετούν… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀθετῶ — ἀθετέω set at naught pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀθετέω set at naught pres ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λόγος — I Η ομιλία, η λαλιά του ανθρώπου ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Βλ. λ. γλώσσα. Λ. επίσης ονομάζεται η λογική. Βλ. λ. λογική. II (Μαθημ.). Ας είναι Α και Β δύο ομοειδή γεωμετρικά μεγέθη, για παράδειγμα, δύο ευθύγραμμα τμήματα· ενδέχεται φυσικά …   Dictionary of Greek

  • άθετος — η, ο (Α ἄθετος, ον) νεοελλ. ατοποθέτητος αρχ. 1. ο δίχως θέση ή τόπο 2. αυτός που έχει τεθεί κατά μέρος, ακατάλληλος, άχρηστος 3. επίρρ. ἀθέτως παράνομα, δεσποτικά. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀ στερητ. + θετός < τίθημι. ΠΑΡ. αθετώ, αθεσία] …   Dictionary of Greek

  • αθέτημα — το (Α ἀθέτημα) [ἀθετῶ] παραβίαση, παράβαση νόμου …   Dictionary of Greek

  • αθέτηση — η (Α ἀθέτησις) ακύρωση, παραβίαση, καταπάτηση όρκου, νόμου ή συμφωνίας αρχ. 1. παραμέληση, κατάργηση 2. απόρριψη νόθου χωρίου ή λέξης από συγγραφικό έργο. [ΕΤΥΜΟΛ. < αθετώ. ΠΑΡ. αθετήσιμος] …   Dictionary of Greek

  • αθετήσιμος — η, ο (Α ἀθετήσιμος, ον) [ἀθετῶ] αυτός που είναι δυνατόν να αθετηθεί …   Dictionary of Greek

  • αθετητής — ἀθετητής, ο (Α) [ἀθετῶ] παραβάτης …   Dictionary of Greek